- Hoşgeldiniz

Arnavutköy Firma Rehberi

Sitemizde Toplam 278 Firma, 110 Haber, 3 Ürün ve 17 İlan Bulunuyor.

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

Yılmaz Besicilik

Adres : -

Telefon : 0532 548 25 74

E-Posta : -

sergülen abi

Kurbanlık  için  özel kesim yerimiz  vardır.

Arnavutköy de Kurbanlık satışlarımız  başlamıştır. Hayvanlarımız son derece besili olup   siz değerli müşterilerimize en iyi koşullarda veteriner kontrolünde olan adak kurbanlıklarımızı sunarak gönül rahatlığı ile memnuniyetinizi kazanmaktayız. ,Yerimiz  boğazköy  memba yolunda  bilgi almak  için  hemen arayın.

İletişim : 0532 548 25 74

 

Kurban
Kurban, kelime olarak kurb kökünden mastardır, yaklaşmak manasına gelir. Dini bir ıstılah olarak ; Allah-u Teala’nın rızasını ümit edip yakınlığını kazanmak için kesilen hayvana kurban denir.
Kur’an-ı Kerim, kurban müessesesinin Hz. Adem (aleyhisselam)’ın çocuklarıyla birlikte başladığını haber verir.

İlk Kurban Bayramı
Peygamber Efendimiz (s.a.v), Zilhicce ayının dokuzunda Sevik Gazvesinden dönerek Medine’ye kavuştu. Ertesi günü, yani Zilhiccenin 10. günü Müslümanlarla birlikte namazgaha çıktı. Ezansız ve kametsiz olarak iki rekat kurban namazı kıldılar. Namazdan sonra bir hutbe irad etti.Bu hutbelerde kurban kesmeleri Müslümanlara emretti. Kendileri de iki kurban kesti.

Kimler kurban keser
Zaruri ihtiyacı dışında toplam nisâb miktarı olan 96 gram altına denk para, kıymetli maden evrak yada bu bedelde malı olan her Müslüman’ın kurban kesmesi vaciptir.Bir kişi ancak bir vacip kurban kesebilse de nafile kurban niyetiyle bu sayıyı arttırabilir.

Kurban çeşitleri

Vecibelerine Göre
1.Vacip kurban
2.Nafile kurban

İsimlerine Göre
1.Uhdiye Kurban (Kurban Bayramı) :
Kurban bayramında şartlara hazi her müslümanın kesmekle mükellef vacib olan kurban.

2.Akika Kurbanı:
Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana “akîka kurbanı” denilir.
Esasen akîka, Arapça’da yeni doğan çocuğun başındaki saçın adıdır. Akîka kurbanı kesildiği gün çocuğun başı da tıraş edildiği için kurban bu adı almıştır.
Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Aynı gün çocuğa isim verilmesi ve kurbandan sonra saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edilmesi de tavsiye edilmiştir.
Kurban olmaya elverişli her hayvan akîkaya da elverişlidir. Kesilen bu kurbanın etinden kurban sahibi ve aile fertleri, yakın dostları yiyebileceği gibi tasadduk da edilebilir.

3.Nezr Kurban (Adak Kurbanı):
Diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi adakta da Allah (cc) rızası gözetilmelidir. Dünyevi maksata yönelik nezirler değeri düşük olarak değerlendirilmiştir. Kişiye yapmada meşakkate düşeceği nezirde bulunmanın mekruh ve hatta haram olacağı alimlerce belirtilmiştir. Bir şarta bağlanmaksızın istenilen işin veya dileğin gerçekleşmesiyle kesilen kurban ve verilen sadaka daha güzel bir davranıştır.
Aslında nafile ibadet görümünde olan bu kurban kişinin kendine bir şart ile vacib hale getirmesinden ibarettir. İslam alimleri bu çeşitten nezir yapıldığı takdirde yine uyulması gerektiğini belirtmişlerdir. Kurbanın etinden sahibi yiyemez tamamı tasadduk edilmelidir.
4.Hedy:
Nafile olan Hedy:
Zorunlu olmaksızın Allah cc yaklaşmak için Haremi şerifte kesilen kurban
Vacib olan Hedy:
Haccı Kıran veya temettü yapanların kesmek durumunda oldukları şükür kurbanı
Haccın vaciblerinden birini terketme yahut ihram yasaklarından birini işleme durumunda kesilen kefaret kurbanı
Hedy kurbanın harem bölgesinde kesilmesi gerekmektedir.
Kefaret için olandan sahibi yiyemez.

Kurbanda Vekalet olurmu
Bir kimse kendi adına kurban kesmesi için bir başkasını vekil tayin edebilir.Vekil kurban alabilir,kesebilir ve dağıtabilir.Vekalet bizzat verilebileceği gibi mektup, telefon, faks,e-mail gibi yollarla da verilebilir.

Ölü için kurban kesilebilir mi?
Sevabını ölmüş bir akrabamızın veya sevdiğimiz bir zatın ruhuna bağışlamak üzere keseceğimiz kurbanın,kurban bayramlarında keseceğimiz sair hayvanlardan farkı yoktur.vasiyet edilmemişse ölü için kurban kesmek bir vecibe değildir.Bir kimse parası ile ve sevabını ölmüş bir yakınına bağışlamak üzere kestiği kurbanın etinden yiyebilir,başkalarına yedirebilir,böylece bir hayvanın bayram günlerinde de kesilmesi şart değildir.Her zaman kesilebilir hatta arife günü kesilip fakirlere dağıtılması daha isabetli olur çünkü kurban bayramı günü fakirler zaten etten nasiplenecektir.Arife günü kesilip dağıtılırsa o günde onların et yemeleri temin edilmiş olur.Bir kimse öldükten sonra kurban kesilmesini vasiyet etmiş ise bu kurbanın bayram günleri içinde kesilmesi lazımdır.Böyle bir kurbanın etinden kesen yiyemez tamamını tasadduk(dağıtmak) gerekir ölen adamın vasiyeti yoksa ve kurban onun parasından alınıp kesiliyorsa vasiyet üzerine kesilen kurban hükümlerine tabidir.

Kurban Eti
Nezr (adak) yoluyla olmayan kurbanın sahibi, zengin olsun-olmasın yiyebilir. Bununla birlikte isteyen veya istemeyen fakirlere yedirmekte farzdır. Dağıtılan kısım kurbanın hiç olmazsa üçte biri nispetinde olması gerekir. Kişinin, nafakasını temin etmekle yükümlü olduklarının sayısı çok olursa kurbanın etini onlar için alıkoyabilir. Kurban’ın sütünden istifade etmek, etini veya postunu satıp parasını almak mekruhtur. Böyle bir şey yapılırsa kıymetini tasadduk etmek gerekir. Kurban derisi kasap ücreti olarak ta verilmez. En güzeli Allah’a yaklaşmak için kesilen kurbanın derisini, yine bu kurbiyete vesile olacak şekilde tasadduk etmektir.

Bir Kurbandan Ne Olur Demeyin…
Bir hisse kurbanda ortalama 25 kilo et vardır. Dünya standartlarına göre bir insanın günlük et ihtiyacı 100 gram dır. Dolayısıyla bir hisse kurban bir kişinin 250 günlük et ihtiyacını karşılar. 250 günde bir talebe 25,000 sayfa kitap okur, binlerce rekat namaz kılar, gönül dostu yüzlerce insana gülümser, kalplere inşirah fısıldar.
Bir hisse kurbanı tasadduk eden en önce tasadduk ettiği kurbanı sevindirir. Sonra tasadduk ettiği kişiyi sevindirir. Tasadduk edilen müesseseyi sevindirir. O yuvada yaşayan yavruları sevindirir. Umulur ki bu kadar kişiyi sevindiren insanı da Allah sevindirir. Bir beldede kesilen kurban o beldeye gelecek bela ve musibetlere paratoner olur. Cenab-ı Allah, İsmailler ile kurban olacak hayvan arasında tercihi insana bırakmıştır. Hayvanlarını kurban edenler İsmaillerini kurtarmış olurlar.
Bir kurban kesilmesinin sevabından, kestiren kadar kesen de hissedar olur. Kurbanlık hayvanı besleyen, alan-satan da hissedar olur. Etini pişiren pişirileni yiyende hissedar olur. Yemekten sonra söylenen “Elhamdülillah” bütün hissedarların hanesine yazılır.

Kurban ve Kurbiyet
Kurban ve Kurbiyet kelimeleri aynı köktendir. Zaten kurban da ancak Allah’a yaklaşmak niyetiyle kesilir. Hacc Suresinde buyurulduğu gibi, Hz. Allah’a ulaşan kurbanların eti ve kanı değil, ancak kalplerin takvasıdır. Kurban, kendilerini Allah’a yaklaştıracak, kurtuluşa vesile olabilecek fırsatları kovalayan Hak dostları için, onları Hz. Allah’a götüren bir kurbiyet helezonu ve kanatlanma bayramıdır.
Kurban Bayramı, Hz. İbrahim ve İsmail’den günümüze kadar, hep bir kahramnlık, bir fedakarlık, bir hasbilik ve bir teslimiyet sembolü olagelmiştir. Kurban Bayramı’nda evler, sokaklar, ma’bedler, dağlar taşlar tekbirlerle lerzeye gelir, inler. Rabbimiz; kurbanı, Kurban Bayramı’nı vicdanlarımıza duyursun, bu gelişi ağırlığıyla kalplerimizde hissettirsin ve O’na böyle teveccühü gerektiği kadar göstermeye bizleri muvaffak eylesin.

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Arnavutköy Rehber